ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  
 
 

ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์  ภาคเรียนที่ 1/2561

ปีการศึกษา/ระดับ
ปวช. 1
ปวช.2
ปวช.3
รวม (ปวช.)
ปวส. 1
ปวส. 2
รวม (ปวส.)
รวมทั้งหมด
2562
130
108
151
389
94
181
275
664

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562


ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ย้อนหลัง