วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

 

สถานที่ติดต่อ : 

ที่อยู่ 157 หมู่ 5 ต.บุ่งคล้า

อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ : 056-705-638 โทรสาร : 056-705-639 

อีเมล์ : pbcat200This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.