วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
ที่อยู่ 157 หมู่ 5 ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ : 056-705-638 โทรสาร : 056-705-639 
อีเมล์ : pbcat2009@gmail.com