วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นางมณีกาญจน์ ภักดีสรเดช

หัวหน้าแผนกวิชา

 

นางสาวพัชรินทร์ บัวแพร

ครูประจำแผนกวิชา

นายณัฐดนัย กองฝ่าย

ครูประจำแผนกวิชา

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีพล

ครูประจำแผนกวิชา

นายปรเมศวร์ น้อยหมอ

ครูประจำแผนกวิชา

นายทวีศักดิ์ สีทะ

ครูประจำแผนกวิชา