วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวอนุสรา เสนานุช

หัวหน้าแผนกวิชา

นายนพรัตน์ ทองเฟื่อง

ครูประจำแผนกวิชา