วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาววิภาวี โพธิ์เกตุ

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวดอกไม้ ชุมสุข

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวสมฤดี คูหาทอง

ครูประจำแผนกวิชา

นายเอกพล พรหมชีหมุน

ครูประจำแผนกวิชา

นางสาวสกุลรัตน์ โสภัณ

ครูประจำแผนกวิชา

นายชัยสิทธิ์ บูรณะ

ครูประจำแผนกวิชา