วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

ที่อยู่ 157 หมู่ 5 ต. บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110