วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สถิติเว็บไซต์

00006694
Today: 1
This Week: 21
This Month: 252

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ เดิมชื่อ วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบูรณ์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 โดยมีนายปัญจะ เกสรทอง ซึ่งในขณะนั้นได้ ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ให้การสนับสนุน และผลักดันด้านงบประมาณ ให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรฯ ขึ้นในปีนี้ ซึ่งเป็นปีเกษตรกร

นางนัฏยา ลิ้มไพบูลย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 1. ประกาศวิทยาลัย
 2. รับสมัครงาน
 3. จัดซื้อจัดจ้าง
 4. ข้อมูลงบการเงิน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ อศ.กช.

Learning Group

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการดำเนินการที่สอดคล้องกับสถานะภาพการเรียนที่ดีในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณภาพการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

ประชาสัมพันธ์แผนกวิชา

บริหารธุรกิจและธุรกิจเกษตร

เปิดสอน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

ระดับ ปวช. เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการบัญชี และสาขาธุรกิจเกษตร

ระดับ ปวส. เปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจเกษตร

 

 

รายละเอียด

พืชศาสตร์

เปิดสอน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

ระดับ ปวช. เปิดสอน  สาขาวิชา ได้แก่ 

ระดับ ปวส. เปิดสอน  สาขาวิชา ได้แก่ 

 

 

รายละเอียด

 

สัตวศาสตร์

เปิดสอน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

ระดับ ปวช. เปิดสอน  สาขาวิชา ได้แก่ 

ระดับ ปวส. เปิดสอน  สาขาวิชา ได้แก่ 

 

 

รายละเอียด

อุตสาหกรรมเกษตร

เปิดสอน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

ระดับ ปวช. เปิดสอน  สาขาวิชา ได้แก่ 

ระดับ ปวส. เปิดสอน  สาขาวิชา ได้แก่ 

 

 

รายละเอียด

ช่างอุตสาหกรรม

เปิดสอน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

ระดับ ปวช. เปิดสอน  สาขาวิชา ได้แก่ 

ระดับ ปวส. เปิดสอน  สาขาวิชา ได้แก่ 

 

 

รายละเอียด

ประมง

เปิดสอน 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.

ระดับ ปวช. เปิดสอน  สาขาวิชา ได้แก่ 

ระดับ ปวส. เปิดสอน  สาขาวิชา ได้แก่ 

 

 

รายละเอียด

ปฏิทินกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • การขอใบแทนเอกสาร
 • คู่มืองานพิธีการ

ตารางข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์

 

00006694
Today: 1
This Week: 21
This Month: 252

มี 82 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เบอร์โทรศัพท์กลาง

056-705-638

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการ  
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ  
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  
รองฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
รองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร  
สำนักงานผู้อำนวยการตึก  

 

อีเมล์ส่วนกลาง

pbcat2009@gmail.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

บริหารธุรกิจและธุรกิจเกษตร  
พืชศาสตร์  
สัตวศาสตร์  
อุตสาหกรรมเกษตร  
ช่างอุตสาหกรรม  
ประมง  

 

อีเมล์ส่วนกลาง

pbcat2009@gmail.com

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานบุคคลฯ  
การเงิน  
พัสดุ  
ทะเบียน  
วัดผลและประเมินผล  
   

 

อีเมล์ส่วนกลาง

pbcat2009@gmail.com

 

แจ้งเรื่องเข้าระบบ?

แจ้งเรื่องติดต่อ! ที่นี่

การส่งข้อมูลถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา